Valtioneuvoston esittelijän käsikirja

Valtioneuvoston esittelijän käsikirja on tehty päätöksentekijöille, säädösvalmistelijoille ja kaikille valtioneuvoston päätöksentekomenettelyistä kiinnostuneille.

Esittelijän tehtävät ja vastuu muodostavat tärkeän perustan valtioneuvoston päätöksenteolle. Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee asiat valtioneuvoston esittelijän esittelystä. Esittelijä vastaa asian selvittämisestä, päätöksenteosta ja päätöksen toimeenpanosta. Esittelijän vastuu rinnastetaan päätöksentekijän vastuuseen.

Valtioneuvoston kanslian istuntoyksikössä laadittu käsikirja on julkaistu tammikuussa 2017.

Esittelylistojen asiakirjamallit