Valtioneuvoston esittelijän käsikirja

Valtioneuvoston esittelijän käsikirja julkistettiin uudistettuna tammikuussa 2017. Esittelijän käsikirja on laadittu päätöksentekijöille, säädösvalmistelijoille ja kaikille valtioneuvoston päätöksentekomenettelyistä kiinnostuneille.

Esittelijän tehtävät ja vastuu muodostavat tärkeän perustan valtioneuvoston päätöksenteolle. Valtioneuvoston yleisistunto ratkaisee asiat valtioneuvoston esittelijän esittelystä. Esittelijä vastaa asian selvittämisestä, päätöksenteosta ja päätöksen toimeenpanosta. Esittelijän vastuu rinnastetaan päätöksentekijän vastuuseen.

Valtioneuvoston kanslian istuntoyksikössä laadittu käsikirja korvaa vuoden 2004 esittelijän oppaan valtiopäivien vaihtuessa 1.2.2017.

Mobiililaitteille soveltuva ePub-julkaisu
Pdf-julkaisu
Esittelylistojen asiakirjamallit
Lisätietoa epub-julkaisuista

1 Päätöksenteko valtioneuvostossa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksenteko sekä laillisuusvalvonta.

Luku 1

2 Esittelijän tehtävät ja vastuu

Päätöksenteko perustuu aina esittelyyn, joka kytkee valmistelun päätöksentekoon ja toimeenpanoon.

Luku 2

3 Valmistelu

Valtioneuvostossa käsiteltävät asiat valmistellaan ministeriöissä.

Luku 3

4 Istunnot

Päätöksenteon määrämuotoisuus ja muotosidonnaisuus.

Luku 4

5 Lisätietoa esiteltävistä asioista

Asiat oikealla tavalla ja oikeassa muodossa esittelyyn.

Luku 5

6 Eduskunnan informointi ja tiedonsaanti

Eduskunnan laaja tiedonsaantioikeus turvaa valtioneuvoston parlamentaarisen valvonnan.

Luku 6