Hallitusohjelman toimeenpano

Kestävyysvaje hoidetaan säästöillä, reformeilla ja kasvullaPääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma määrittelee Suomen tulevaisuuden vision: ”Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.”
Visio: Suomi 2025 - yhdessä rakennettu

 


Kärkihankkeet ja reformit

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomen talous kestävän kasvun ja kohenevan työllisyyden uralle sekä turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus. Hallitusohjelmansa avulla hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uudistuksia viidellä painopistealueella: työllisyys- ja kilpailukyky, osaaminen ja koulutus, hyvinvointi ja terveys, biotalous ja puhtaat ratkaisut sekä digitalisaatio, kokeilut ja normien purku.

Strategiset tavoitteet konkretisoituvat 26 kärkihankkeessa. Lisäksi hallitus toteuttaa eläkeuudistuksen, SOTE-uudistuksen, karsii kuntien tehtäviä ja velvoitteita sekä uudistaa alue- ja keskushallintoa.

Hallituksen toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi julkistettiin syyskuussa 2015 ja se on päivitetty huhtikuussa 2016 ja 2017. Suunnitelma täsmentää hallituksen kärkihankkeiden ja tärkeimpien rakenteellisten uudistusten eli reformien aikataulut, toimenpiteet ja rahoituksen.

Toimintasuunnitelman päivitys (hallitusohjelman puolivälin tarkistus) 28.4.2017
Tiedote 28.4.2017

Toimintasuunnitelman päivitys 14.4.2016
Tiedote 14.4.2016

Toimintasuunnitelma 28.9.2015
Tiedote 28.9.2015

Panostukset kärkihankkeisiin

Hallitus varaa muutosohjelmaan yhteensä 1,6 miljardia euroa, josta miljardi suunnataan kärkihankkeisiin. Kärkihankkeiden rahoituksen kohdennuksesta vuosille 2016–2018 päätettiin julkisen talouden suunnitelmassa 28.9.2015. Toimintasuunnitelmaa toteutetaan tämän rahoituksen ja olemassa olevien valtiontalouden kehysten sekä muun julkisen talouden suunnitelman puitteissa.

  • Työllisyys ja kilpailukyky 170 milj. euroa
  • Osaaminen ja koulutus 300 milj. euroa
  • Hyvinvointi ja terveys 130 milj. euroa
  • Biotalous ja puhtaat ratkaisut 300 milj. euroa
  • Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen (toimintatavat) 100 milj. euroa.

Hallitus informoi eduskuntaa kärkihankkeista ja niiden toimenpanosta sekä reformeista 7.10.2015 pääministerin ilmoituksella.
Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2017–2020 14.4.2016
Valtion talousarvioesitys 2016
Kärkihankkeiden momenttijaottelu

Toimeenpanon seuranta

Jokaiselle kärkihankkeelle on nimetty vastuuministeri, ja kaikilla painopistealueilla on omat ministerityöryhmänsä. Hallitus varmistaa kärkihankkeiden toteuttamisen ja mahdollisen uudelleen suuntaamisen aktiivisella seurannalla ja ohjauksella strategiaistunnoissaan.

Kärkihankkeiden etenemistä seurataan ja niitä esittävät aikajanakuvat päivitetään kuukausittain kärkihankkeiden sivuille. 

Lisäksi kärkihankkeiden vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti indikaattoreilla.

Hallitus arvioi ja täsmentää kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanoa vuosittain keväällä samassa aikataulussa kuin julkisen talouden suunnitelma päivitetään.

Valtioneuvoston kanslian strategiasihteeristö avustaa hallitusta ja ministeriöitä kärkihankkeiden toteutuksessa ja seurannassa.

Strategiasihteeristö

Strategiasihteeristön päällikkö Sirpa Kekkonen, p. 0295 160 181
Johtava erityisasiantuntija Ulla Rosenström, p. 0295 160 188
Johtaja erityisasiantuntija Jouni Varanka, p. 0295 160 177
Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky, p. 0295 160 191
Hallinnollinen avustaja Outi Hiltunen, p. 0295 160 180