Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin ja työllisten määrää 110 000 henkilöllä vaalikauden loppuun mennessä. Työllisyysasteen nostaminen vaatii kilpailukyvyn merkittävää parantamista. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat tiistaina 14. kesäkuuta 2016 kilpailukykysopimuksen, joka on vienyt osaltaan kohti hallituksen työllisyystavoitetta.

 

Uutisnostot 

Kilpailukykysopimus sai nimet alleen
VNK
Uutinen 14.6.2016 17.57
Hallitus etenee paikallisessa sopimisessa
VNK
Uutinen 4.12.2015 15.21