Hallituksen kivijalkahankkeet

 1. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
  Selonteko ja UM:n tiedote 17.6.2016
   
 2. Kansainvälisen kestävän kehityksen toimintaohjelman kansallinen suunnitelma.
  Selonteko ja VNK:n tiedote 2.2.2017
   
 3. Suomen kehityspoliittinen linjaus, ml. tavoitteiden yhtymäkohdat maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.
  Selonteko ja UM:n tiedote 4.2.2016
 4. Puolustusselonteko
  Selonteko ja PLM:n tiedote 16.2.2017
   
 5. Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet.
  Merivoimien taistelualusten korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015. Alushankinta ja taistelujärjestelmähankinta tehdään erikseen. Investointipäätökset tehdään 2018.
  Merivoimien taistelualushanke Laivue 2020 - PLM

  Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015 ja tarjouspyynnöt lähetetty 4/2018. Investointipäätös tehdään seuraavalla hallituskaudella 2021.
  HX-hävittäjähanke - PLM

 6. Arktisen strategian päivitys
  Hallituksen linjaus arktisen strategian päivityksen painopisteistä 26.9.2016
  Arkiset asiat - VNK
   
 7. Kyberturvallisuus kansalaisten arjen ja yritysten kasvun takaajana.
  Kyberturvallisuusselvitys ja VNK:n tiedote 17.2.2017
  Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma vuosille 2017–2020 20.4.2017
   
 8. Ulkomaan- ja tietoliikennetiedustelun toimivaltuuksien säädösperustan luominen.
  Aloitettu 10/2015. Mietinnöt valmiit 4/2017. HE siviilitiedustelulainsäädännöksi annettu eduskunnalle 1/2018. HE laiksi sotilastiedustelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annettu 1/2018

 9. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano mm. käräjäoikeuksien rakenneuudistus, korkeimpien oikeuksien yhdistäminen, tuomioistuinvirasto.
  Käräjäoikeusuudistusta koskeva laki hyväksytty 11/2017. Uudistus tulee voimaan 1/2019. 
  Tuomistuinvirastoa koskeva hanke asetettu 1/2018. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätistuntokaudella 2018. Hanke valmis 6/2020.

 10. Hallituksen tulevaisuuselonteko.
  Selonteon ensimmäinen osa hyväksytty 6/2017. Toinen osa valmis 2018.
  Tulevaisuusselonteko - VNK

 11. Sisäisen turvallisuuden selonteko
  Selonteko ja SM:n tiedote 19.5.2016