Hallituksen kivijalkahankkeet

 1. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko
  Selonteko ja UM:n tiedote 17.6.2016
   
 2. Kansainvälisen kestävän kehityksen toimintaohjelman kansallinen suunnitelma.
  Selonteko ja VNK:n tiedote 2.2.2017
   
 3. Suomen kehityspoliittinen linjaus, ml. tavoitteiden yhtymäkohdat maailmanlaajuiseen kestävän kehityksen ohjelmaan.
  Selonteko ja UM:n tiedote 4.2.2016
 4. Puolustusselonteko
  Selonteko ja PLM:n tiedote 16.2.2017
   
 5. Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet.
  Merivoimien taistelualusten korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015, tarjouspyynnöt lähetetään 2016 ja investointipäätös tehdään 2019.
  Merivoimien taistelualushanke Laivue 2020 - PLM

  Hornet-kaluston suorituskyvyn korvaamisen hanke: käynnistynyt 2015 ja tarjouspyynnöt lähetetään 2018. Investointipäätös tehdään seuraavalla hallituskaudella 2021.
  HX-hävittäjähanke - PLM
   
 6. Arktisen strategian päivitys
  Hallituksen linjaus arktisen strategian päivityksen painopisteistä 26.9.2016
  Arkiset asiat - VNK
   
 7. Kyberturvallisuus kansalaisten arjen ja yritysten kasvun takaajana.
  Kyberturvallisuusselvitys ja VNK:n tiedote 17.2.2017
  Kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma vuosille 2017–2020 20.4.2017
   
 8. Ulkomaan- ja tietoliikennetiedustelun toimivaltuuksien säädösperustan luominen.
  Aloitettu 10/2015. Mietinnöt valmiit 4/2017. Hallituksen esitykset annetaan syysistuntokaudella 2017 lausuntokierroksen jälkeen.
   
 9. Oikeudenhoidon uudistamisohjelman toimeenpano mm. käräjäoikeuksien rakenneuudistus, korkeimpien oikeuksien yhdistäminen, tuomioistuinvirasto. Ohjelman toimeenpano käynnistetty vuonna 2013. Suurin osa ohjelman sisältämistä hankkeista valmisteilla, osa toteutunutkin. Valmis 2025.
  Oikeushallinnon uudistusohjelma - OM
  Esitys käräjäoikeusverkoston uudistamiseksi annettiin eduskunnalle - OM:n tiedote 26.1.2017
  Käräjäoikeusverkosto uudistuu: jatkossa käräjäoikeuksia on 20 - OM:n tiedote 11.2.2016
   
 10. Hallituksen tulevaisuuselonteko. Valmis kahdessa osassa 2017 ja 2018.
  Tulevaisuusselonteko - VNK
  Tulevaisuusselonteon valmistelu käynnistyi - VNK:n tiedote
   
 11. Sisäisen turvallisuuden selonteko
  Selonteko ja SM:n tiedote 19.5.2016