Puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 sovitut uudet avaukset

Osaaminen, kasvu ja työllisyys

 • Työllisyyspaketissa välittömiä ja pidemmän aikavälin vaikuttavia toimia
 • Yrittäjyyspaketin päivitys
 • Business Finland -uudistuksella vauhtia yritysten vientiin
 • Nopeaa kasvua ja työllisyyttä Matkailu 4.0 -hankkeesta
 • Kiertotalouteen vauhtia sekä innovatiiviset julkiset hankinnat käyttöön
 • Talent Boost -ohjelma hakee kasvua kansainvälisten osaajien avulla
 • Elinkeinotukien tarkastelu
 • Tutkimus- ja innovaatiouudistuksella kasvun eväitä
 • Vahvistetaan luovaa taloutta
 • Lukiokoulutukselle vetovoimaa uudistuksella
 • Tekoälyohjelma
 • Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
 • EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleva työvoiman lisääminen

Välittäminen

 • Syrjäytyneiden nuorten määrän vähentäminen (NEET-nuoret)
 • Lasten, nuorten ja perheiden kokonaisuus
 • Perustulokokeilusta ratkaisuja kannustinloukkuihin
 • Osallistavaa sosiaaliturvaa kokeillaan
 • Eriarvoistumisen pysäyttäminen
 • Sosiaaliturvan uudistus

Uudistuminen

 • JTS-miljardi eli julkisen talouden toimintauudistus                            
 • SoteDigi-kehitysyhtiö luomaan tietojärjestelmiä asiakas- ja potilastiedoille
 • Kohti hiilineutraalia Suomea
 • Uusi toimintamalli vauhdittamaan digitalisaatiota (ns. ekosysteemifoorumi)
 • Valtion digihankkeiden ohjausta vahvistetaan
 • Kokeiluja kiertotaloudesta, tekoälystä ja työllisyydestä
 • Julkiseen rakentamiseen laatua ja kustannustehokkuutta

Turvallisuus

 • Vahvistetaan yhteistä tilannekuvaa
 • Selkeytetään sisäisen turvallisuuden edellyttämiä toimivaltuuksia
 • Selkeytetään sotilaallisen maanpuolustuksen edellyttämiä toimivaltuuksia
 • Parannetaan sisäisen turvallisuuden edellyttämiä suorituskykyjä
 • Parannetaan sotilaallisen maanpuolustuksen edellyttämiä suorituskykyjä