Budjetti, julkisen talouden suunnitelma ja hallituksen esitykset

Budjetti 2019 ja julkisen talouden suunnitelma 2019−2022

Hallitus sopi budjettiesityksestä  vuodelle 2019 budjettiriihessä 28. ja 29. elokuuta 2018. 
Osaaminen, työllisyys, kasvu ja ruoka pääosissa vuoden 2019 budjettiesityksessä - tiedote 29.8.2018

Hallitus päätti 13. huhtikuuta 2018 vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelmasta. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa valtiontalouden kehyspäätös sekä Suomen vakausohjelma, joka toimitetaan EU:n komissiolle.
Julkisen talouden suunnitelma 2019−2022

Budjetti 2018 ja julkisen talouden suunnitelma 2018−2021

Valtioneuvosto antoi tiistaina 19. syyskuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Valtion tuloiksi arvioidaan 52,7 mrd. euroa ja määrärahoiksi ehdotetaan 55,7 mrd. euroa. Talousarvioesitys on 3,0 mrd. euroa alijäämäinen.
Talousarvioesitys 2018

Hallitus sopi budjettiesityksestä vuodelle 2018 budjettiriihessä 30. ja 31. elokuuta 2017. 
Työllisyyden, välittämisen, osaamisen ja turvallisuuden budjetti – tiedote 31.8.2017

Hallitus päätti 28.4.2017 vuosien 2018−2021 julkisen talouden suunnitelmasta. Suunnitelmaan sisältyy muun muassa valtiontalouden kehyspäätös sekä Suomen vakausohjelma, joka toimitetaan EU:n komissiolle.
Julkisen talouden suunnitelma 2018−2021

Budjetti 2017 ja julkisen talouden suunnitelma 2017−2020

Valtioneuvosto antoi torstaina 15. syyskuuta eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Talousarvioesityksessä tuloiksi arvioidaan 49,7 mrd. euroa ja määrärahoiksi ehdotetaan 55,2 mrd. euroa. 
Talousarvioesitys 2017

Hallitus sopi budjettiesityksestä vuodelle 2017 budjettiriihessä 31. elokuuta ja 1. syyskuta 2016. Talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 55,2 miljardia euroa.
Hallitus sopi vuoden 2017 talousarviosta - tiedote 1.9.2016

Hallitus sopi 5.4.2016 julkisen talouden suunnitelmasta. Suunnitelmaan sisältyy mm. valtiontalouden kehyspäätös ja kuntatalouden menorajoite. Julkisen talouden suunnitelma toimii samalla Suomen vakausohjelmana, joka toimitetaan EU:n komissiolle.
Julkisen talouden suunnitelma 2017−2020

Budjetti 2016 ja julkisen talouden suunnitelma 2016-2019

Valtioneuvosto antoi maanantaina 28. syyskuuta 2015 eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2016.
Talousarvioesitys 2016

Budjettiesityksestä sovittiin hallituksen budjettiriihessä 9. ja 10. syyskuuta 2015. Budjettiriihessä sovittiin myös vuosien 2016−2019 julkisen talouden suunnitelmasta sekä työllisyyttä vahvistavasta lisätalousarvioesityksestä vuodelle 2015.

Hallitus sopi tulevien vuosien talouslinjasta - tiedote 10.9.2015
Julkisen talouden suunnitelma 2016-2019

Hallituksen esitykset eduskunnalle

Lainsäädäntösuunnitelma sisältää ajantasaisen tiedon hallituksen esityksistä, jotka annetaan eduskunnalle istuntokaudella.

Lista kertoo hallituksen esityksen (HE) valmistelun tilanteen ja arvion viikosta, jollloin  valtioneuvosto käsittelee lakiesityksen ja päättää sen antamisesta eduskunnalle. Suunnitelmaan päivittyvät kaikki istuntokauden aikana uusina lisätyt ja mahdollisesti siitä poistetut hallituksen esitykset.

Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma