Pääministeri Anneli Jäätteenmäen hallituksen ohjelma 17.4.2003

Hallitusohjelma 

Hallitusneuvottelujen pöytäkirjat