VNA ilmailulta rajoitetuista alueista

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

LVM001:00/2020 Säädösvalmistelu

Tarkoitus on päivittää VNA ilmailulta rajoitetuista alueista liitteen 2 koordinaatteja.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM001:00/2020

Asianumerot VN/3317/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.2.2020 – 23.4.2020

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Tarkoitus on päivittää VNA ilmailulta rajoitetuista alueista liitteen 2 koordinaatteja.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäviraston johdolla ja ilmatilan hallintayksikön toteuttamana käydään vuosittain läpi muutostarpeita ilmailulain 11 §:n nojalla asetettuihin ilmailulta rajoitettuihin alueisiin ja vaara-alueisiin. Muutosten valmisteluprosessissa kuullaan ilmailualan toimijoita. Uudet ilmatilarajoitukset julkaistaan keväällä ja niitä noudatetaan siitä lähtien. Muutokset julkaistaan ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa ja ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP). Muutosten yhteydessä päivitetään VNA ilmailulta rajoitetuista alueista sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaara-alueista (OPS-M1-28).