Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen ja liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttaminen

LVM002:00/2020 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (405/2003) ja liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestystä (1267/2015) esitetään muutettavaksi. Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö siirrettäisiin konserniohjausosastolta suoraan kansliapäällikön alaisuuteen.

Muutoksien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2020.

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero LVM002:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.1.2020 – 1.3.2020

Asettamispäivä 14.1.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Ministeriön tavoitteena on vahvistaa kansainvälisten asioiden hoitamista ministeriössä ja kehittää ministeriön ennakkovaikuttamista ja verkostoitumista erityisesti EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden liikenne- ja viestintäasioista vastaavien ministeriöiden kanssa. Tavoitetta toteutetaan ministeriön omaan toimivaltaan kuluvilla resursoinneilla ja siirtämällä kansainvälisten asioiden yksikkö konserniohjausosastolta suoraan kansliapäällikön alaisuuteen. Samalla yksikön tehtävät siirretään pois konserniohjausosaston tehtävistä asianomaiselle yksikölle.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriöstä annettua valtioneuvoston asetusta (405/2003) ja liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestystä (1267/2015) esitetään muutettavaksi. Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö siirrettäisiin konserniohjausosastolta suoraan kansliapäällikön alaisuuteen.

Muutoksien on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2020.

Lähtökohdat

EU-puheenjohtokautta varten ja sen ajaksi perustetun kansainvälisten asioiden yksikön toiminta vakinaistettiin työjärjestysmuutoksella syksyllä 2019 (10667/2019), koska nähtiin tarkoituksenmukaisena, että yksikkö jatkaa toimintaansa myös EU-puheenjohtajuuskauden jälkeen. Nyt ehdotettavan muutoksen taustalla on ministeriön kansainvälisen yhteistyön, erityisesti EU-vaikuttamisen hoitamisen vahvistaminen. Lisäksi muutoksella vahvistettaisiin kansainvälisten asioiden johtamista ministeriössä.