Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

LVM002:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain 2 §:ään uusi 5 momentti, jonka mukaan yksi romutuspalkkio voitaisiin myöntää yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM002:00/2021

Asianumerot VN/419/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.1.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 8.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  2/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  14.1.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 1/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettua lakia. Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä tarkennettaisiin lisäämällä lain 2 §:ään momentti, jonka mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi siirtymäsäännös, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahd. pian ja olemaan voimassa 31.3.2022.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tarkoituksena on tulkinnallisen epävarmuuden vuoksi tarkentaa henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetussa laissa säädettyjä romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain 2 §:ään uusi 5 momentti, jonka mukaan yksi romutuspalkkio voitaisiin myöntää yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan.

Lähtökohdat

Henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain mukaiset romutuspalkkion myöntämisen edellytykset ovat olleet osittain tulkinnanvaraiset ja epäselvät.