Merilain 1 luvun 1 §:n ja 18 luvun muuttaminen

LVM003:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM003:00/2015

Asianumerot LVM/2290/03/2014

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.11.2015 –

Asettamispäivä 27.11.2015

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen keskeisenä tavoitteena on saattaa laivapäiväkirjoja koskeva sääntely perustuslain vaatimusten mukaiseksi niin, että laivapäiväkirjan pitämisestä ei jatkossa olisi enää asetustasoista sääntelyä. Esityksen tavoitteena on lisäksi siirtää merilain 1 luvun 1 §:n mukaiset lupa-asiat (aluksen hyväksyminen suomalaiseksi) liikenne- ja viestintäministeriöltä liikenteen turvallisuusvirastolle.

Lähtökohdat

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista on tullut aloite merilain 18 luvun (laivapäiväkirjoja koskeva sääntely) muuttamiseksi. Trafin mukaan laivapäiväkirjoja koskeva sääntely ei kaikilta osin vastaa PL 80 §:n 1 momentissa säädettyä vaatimusta, jonka mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista on säädettävä laissa. Sääntely on lisäksi melko vanhentunutta.