Hallituksen esitys laivaväkilain muuttamisesta

LVM003:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM003:00/2018

Asianumerot LVM/1237/03/2016

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  15/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  12.4.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Laivaväkilain uudistaminen. Sisältö riippuu osittain liikennekaaren II vaiheesta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma