Ennakkovaikuttaminen: Tiedonanto yhteisen eurooppalaisen liikkumisdata-avaruuden luomiseksi

LVM003:00/2023 Kehittäminen

Hankkeen tarkoituksena on koordinoida kansallista ennakkovaikuttamisen valmistelua koskien tulevaa tiedonantoa yhteisen eurooppalaisen liikkumisdata-avaruuden (European Mobility Data Space, EMDS) luomiseksi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM003:00/2023

Asianumerot VN/1639/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.1.2023 –

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Laura Lassila, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 016
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on vaikuttaa tulevaan komission tiedonannon sisältöön tavalla, joka huomioi Suomen kansalliset liikenne- ja tietopoliittiset tarpeet.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on koordinoida kansallista ennakkovaikuttamisen valmistelua koskien tulevaa tiedonantoa yhteisen eurooppalaisen liikkumisdata-avaruuden (European Mobility Data Space, EMDS) luomiseksi.