Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

LVM005:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on ollut mahdollistaa nuorille mopojen ja kevyiden nelipyörien lisäksi nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen kuljettaminen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM005:00/2018

Asianumerot LVM/135/03/2018 , VN/8526/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 22.1.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Sujuvoitetaan säädöksiä

Toimenpiteet Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lainvalmistelu

HE laeiksi ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 191/2018

Tarkoituksena olisi mahdollistaa nopeusrajoitettujen henkilöautojen käyttö nuorille. Toimisi mopoautojen rinnalla tai niiden korvikkeena. Olisi turvallisempi ratkaisu kuin mopoauto.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hanke liittyy syksyn 2017 aikana Trafin kanssa yhteistyössä tehtyyn selvitykseen nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen käyttöönotosta nuorten käyttöön, missä on tarkasteltu mahdollisten muutosten vaikutuksia ja niiden toteutusmahdollisuuksia.

Eduskunnan hyväksymien lainmuutosten mukaan kevytauto on T1-luokan ajoneuvo, joka on muutettu vuonna 2015 tai sen jälkeen käyttöönotetusta M1-luokan ajoneuvosta eli henkilöautosta. Ajoneuvon ensimmäisen käyttöönottovuoden päättymisestä saa olla kulunut enintään 10 vuotta. Kevytauton suurin rakenteellinen nopeus on rajoitettu 60 kilometriin tunnissa ja sen omamassa ajokuntoisena on enintään 1 500 kg, tai enintään 1 800 kg, jos ajoneuvon käyttövoimana on sähkö. Ajokorttilain mukaan kevytautoa saa ajaa AM-luokan ajokortilla. AM-luokan ajokortin saamisen vähimmäisikä on 15 vuotta.

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on ollut mahdollistaa nuorille mopojen ja kevyiden nelipyörien lisäksi nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen kuljettaminen.

Lähtökohdat

Tarkoituksena on lisätä nuorten kuljettajien turvallisuutta heikentämättä muiden tielläliikkujien turvallisuutta ja lisäämättä merkittävästi päästöjä. Rajoitettu henkilöauto voisi tarjota rakenteeltaan modernin ja vankemman vaihtoehdon mopoautoille nuorten liikkumista tukevan ratkaisun käytettäväksi Suomen olosuhteissa.

Lisätietoja