Liikenne- ja viestintäministeriön asetus maantielautoista annetun asetuksen muuttamisesta

LVM005:00/2020 Säädösvalmistelu

Asetus päivitetään vastaamaan uuden vesiliikennelain ja uuden tieliikennelain säännöksiä. Vesiliikennelain tullessa voimaan 1.6.2020 kumoutuvat mm. nykyisessä asetuksessa mainitut ns. sisävesisäännöt ja asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä ja määräykset vesiliikenteen valo-opasteista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM005:00/2020

Asianumerot VN/2399/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.2.2020 – 1.6.2020

Asettamispäivä 4.2.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Asetus vastaisi uuden, 1.6. voimaan tulevan vesiliikennelain ja uuden, 1.6. voimaan tulevan tieliikennelain säännöksiä. Lisäksi asetuksessa huomioitaisiin eräitä virastouudistuksesta aiheutuneita muutoksia.

Tiivistelmä

Asetus päivitetään vastaamaan uuden vesiliikennelain ja uuden tieliikennelain säännöksiä. Vesiliikennelain tullessa voimaan 1.6.2020 kumoutuvat mm. nykyisessä asetuksessa mainitut ns. sisävesisäännöt ja asetus vesikulkuväylien merkitsemisestä ja määräykset vesiliikenteen valo-opasteista.

Lähtökohdat

Asetuksen ko. pykälät eivät vastaa uutta vesiliikennelakia eivätkä uutta tieliikennelakia.