Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

LVM006:00/2019 Säädösvalmistelu

Tällä hankkeella toteutetaan asetusmuutos, jonka nojalla Pohjolan Rautatiet Oy kirjattaisiin kuuluvaksi liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM006:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2019 – 30.4.2019

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 479/2019

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Tiivistelmä

Tällä hankkeella toteutetaan asetusmuutos, jonka nojalla Pohjolan Rautatiet Oy kirjattaisiin kuuluvaksi liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Lähtökohdat

Pohjolan Rautatiet Oy perustettiin valtion suoraan omistukseen ja liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen 14.2.2019 lukien. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi asiaa 1. helmikuuta 2019.