Valtioneuvoston periaatepäätös kyberturvallisuuden kehittämisohjelmasta

LVM006:00/2021 Kehittäminen

Pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteita kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisestä liittyen tilannekuvan parantamiseen, kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen sekä kansallisen koordinaation tehostamiseen. Suomen Kyberturvallisuusstrategian mukaisesti on valmisteltu kyberturvallisuuden kehittämisohjelma.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM006:00/2021

Asianumerot VN/797/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.1.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 14.1.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Puolustuspolitiikka

Keino Laaditaan kyberturvallisuuden kehittämisohjelma

Tavoitteet ja tuotokset

Laatia yli hallituskausien ulottuva pitkän aikavälin kehittämisohjelma Suomen kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Tiivistelmä

Pääministeri Sannan Marinin hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteita kansallisen kyberturvallisuuden kehittämisestä liittyen tilannekuvan parantamiseen, kansainvälisen yhteistyön tiivistämiseen sekä kansallisen koordinaation tehostamiseen. Suomen Kyberturvallisuusstrategian mukaisesti on valmisteltu kyberturvallisuuden kehittämisohjelma.