Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen vuonna 2023

LVM006:00/2023 Säädösvalmistelu

Tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnettäisiin harkinnanvaraista valtionavustusta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM006:00/2023

Asianumerot VN/2465/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 9.1.2023 – 29.3.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Aino Sipari, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 011
[email protected]

Yhteyshenkilö
Fanni Thessler, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 267
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sara Vänttinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 177
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valtionavustuksen tavoitteena on tukea kattavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää tiedonvälitystä sekä monipuolista ja monimuotoista uutistoimintaa.

Kattavan tiedonvälityksen tukemisella pyritään valtakunnallisen median lisäksi varmistamaan myös riittävä alueellisella ja paikallisella tasolla toteutuva tiedonvälitys sekä välttämään uutiserämaiden syntyminen.

Tiivistelmä

Tiedonvälityksen ja uutismedioiden tukemiseen myönnettäisiin harkinnanvaraista valtionavustusta.