Hallituksen esitys Suomen ja Kenian välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta.

LVM008:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM008:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE lentoliikenteestä Kenian kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 24.4.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  35/2019
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.8.2019
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 9/2019

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen ja Meksikon yhdysvaltojen hallituksen välisen lentoliikennesopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus on luonteeltaan kahdenvälinen lentoliikennesopimus, jossa sovitaan muun muassa siitä, miten ja millä edellytyksillä osapuolet voivat nimetä lentoyhtiöitä käyttämään sopimuksella myönnettyjä liikenneoikeuksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Marin

Kevätistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma