Hallituksen esitys suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

LVM008:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM008:00/2021

Asianumerot VN/1964/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Saatetaan voimaan Suomen ja Venäjän sopimat muutokset valtiosopimukseen (SopS 85/2016). Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja niitä koskeva voimaansaattamispöytäkirja allekirjoitetaan alkuvuodesta 2021.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

HE annetaan eduskunnalle elokuun viimeisellä viikolla 2021.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Lähtökohdat

Ks. edellä. Suomen ja Venäjän osapuoli ovat sopineet valtiosopimukseen (SopS 85/2016) tehtävistä teknisluonteisista muutoksista, jotka molempien osapuolten pitää saattaa voimaan ennen kuin ne voivat tulla voimaan.