Hallituksen esitys suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

LVM008:00/2021 Säädösvalmistelu

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM008:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 27.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  34/2021
  35/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Risto Saari, Liikenneuvos
puh. +358408298132
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

HE annetaan eduskunnalle elokuun viimeisellä viikolla 2021.

Tiivistelmä

Hallituksen esityksen mukaisella lakiehdotuksella saatettaisiin voimaan ne lainsäädännön alaan kuuluvat sopimusmääräysten muutokset, joita on sovittu pöytäkirjalla tehtäväksi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehtyyn sopimukseen.

Lähtökohdat

Ks. edellä. Suomen ja Venäjän osapuoli ovat sopineet valtiosopimukseen (SopS 85/2016) tehtävistä teknisluonteisista muutoksista, jotka molempien osapuolten pitää saattaa voimaan ennen kuin ne voivat tulla voimaan.