Joukkolikkenteen tarkastusmaksuasetus 2023

LVM009:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruutta HSL-alueella. Tarkastusmaksun tason tulee olla oikeasuhtainen, pyrkien samalla siihen että liputta matkustaminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM009:00/2023

Asianumerot VN/3608/2023

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 31.1.2023 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tiia Orjasniemi, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 068
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehostaa tarkastusmaksun vaikutusta liputta matkustamisen ehkäisemiseen. Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta säädetään liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudesta (932/2018).

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruutta HSL-alueella. Tarkastusmaksun tason tulee olla oikeasuhtainen, pyrkien samalla siihen että liputta matkustaminen ei olisi taloudellisesti kannattavaa.

Lähtökohdat

HSL on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksun korottamista HSL-alueella nykyisestä 80 eurosta 100 euroon. Liputta matkustaminen on lisääntynyt HSL-alueella. HSL:n arvion mukaan erityisesti avorahastusmallin yleistyminen on vaikuttanut liputta matkustamisen kasvuun. HSL on jatkuvasti kehittänyt tarkastustoimintaansa, mutta kokee, ettei yksin tarkastajien määrä ole tehokas keino estää liputta matkustamista, jos tarkastusmaksun rahamäärä ei ole tarpeeksi tuntuva.