Radioamatöörien vastavuoroisuuslupia koskeva sopimus Suomen ja Thaimaan välillä

LVM010:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on noottienvaihdolla tehtävällä valtiosopimuksella aikaansaada Suomen ja Thaimaan välinen radioamatöörien vastavuoroisuuslupasopimus.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM010:00/2019

Asianumerot LVM/273/03/2019 , VN/7435/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 25.3.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katariina Säynäjärvi, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 029
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Noottienvaihdolla tapahtuvalla valtiosopimuksella kaikille Thaimaan ja Suomen kansalaisille, joilla on asianmukainen lupa asentaa ja hoitaa amatööriradioasemaa asianomaisen maan toimivaltaisen viranomaisen myöntämällä tosiasiallisella lisenssillä, voitaisiin vastavuoroisesti myöntää vastaava lupa toimivaltaisilta viranomaisilta toisessa valtiossa. Näiden viranomaisten antamien lupien jakamisen olisi tapahduttava kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisessa menettelyssä, ja ne voitaisiin muuttaa, keskeyttää tai peruuttaa milloin tahansa.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on noottienvaihdolla tehtävällä valtiosopimuksella aikaansaada Suomen ja Thaimaan välinen radioamatöörien vastavuoroisuuslupasopimus.

Lähtökohdat

Tällä hetkellä Suomen ja Thaimaan välillä ei ole radioamatööritoimintaa koskeva vastavuoroisuuslupasopimusta.

Vastavuoroisuuslupasopimuksen tekeminen edesauttaisi radioamatööritoiminnan harjoittamista.