Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite (Must Carry)

LVM010:00/2022 Säädösvalmistelu

Esitetty SVPL:n 227 §:n muutos mahdollistaisi teleyrityksille tehokkaamman verkon käytön ja laadullisesti parempien yhteyksien kehittämisen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM010:00/2022

Asianumerot VN/7543/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.3.2022 –

Asettamispäivä 16.6.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Inka Näkkäläjärvi, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 052
[email protected]

Yhteyshenkilö
Roosa Patrakka, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 192
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sini Wirén, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 532
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on muuttaa SVPL:n 227 §:ää siten, että muutoksessa poistetaan teleyrityksiltä velvoite jakaa verkossaan Ylen radio-ohjelmistot tai kevennetään em. velvoitetta teleyritysten osalta. Hankkeessa selvitetään myös mahdollista siirtymäaikaa muutoksen voimaantulolle. Samalla voidaan tehdä SVPL:n 227 §:ää koskevia teknisiä muutoksia tarpeen vaatiessa.

Lisäksi tarkoituksena on valmistella lakiin pienempiä, teknisluonteisia muutoksia, jotka koskisivat 294 §:n 2 momentissa säädetyn televisio- ja radiotoiminnan valvontamaksun perimistä sekä 304 §:n 2 momentin viittausta Euroopan parlamentin ja neuvoston roaming-sääntelyä koskevaan asetukseen. Lisäksi selvitettäisiin lain 49 §:n radioluvan peruuttamisen edellytyksien täydennystarpeita muun muassa kansallisen turvallisuuden ilmeisen vaarantumisen kannalta.

Lähtökohdat

Teledirektiivi velvoittaa arvioimaan asetettuja siirtovelvoitteita säännöllisesti.