Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

LVM010:00/2024 Säädösvalmistelu

Matkapuhelinliittymien osittainen puhelinmarkkinoinnin kielto (201 §) sekä välitystiedon määritelmää (3 §) ja radioviestinnän luottamuksellisuutta (136 §) koskevat momentit säilytettäisiin ja luovuttaisiin niiden määräaikaisuudesta.
Lakiin lisättäisiin ajantasainen säännös Liikenne- ja viestintäviraston erityisistä valvontatehtävistä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM010:00/2024

Asianumerot VN/6745/2024

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 4.3.2024 – 30.6.2024

Asettamispäivä 4.3.2024

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 7.3.2024
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  18.4.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 36/2024

Hankkeessa säilytettäisiin matkapuhelinliittymien osittainen puhelinmarkkinoinnin kielto sekä välitystiedon määritelmää ja radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevat kohdat ja momentit ja luovuttaisiin niiden määräaikaisuudesta. Lisäksi lisättäisiin ajantasainen säännös Liikenne- ja viestintäviraston erityisistä tehtävistä verkkovierailuasetuksen sekä sähköisen viestinnän sisämarkkina-asetuksen valvonnassa. Määräaikaisten säännösten määräajan päättymisen vuoksi lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että ensimmäinen lakiehdotus tulee voimaan 1.7.2024 ja toinen 20.6.2024.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Ranne

YhteyshenkilöTomi Paavola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Hanna Laurila, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 025
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoitus on säilyttää tietyt laissa olevat määräaikaiset säännökset ja muuttaa ne toistaiseksi voimassa oleviksi. Lakiin lisättäisiin samalla ajantasainen säännös EU-asetuksiin liittyvistä Liikenne- ja viestintäviraston valvontatehtävistä.

Tiivistelmä

Matkapuhelinliittymien osittainen puhelinmarkkinoinnin kielto (201 §) sekä välitystiedon määritelmää (3 §) ja radioviestinnän luottamuksellisuutta (136 §) koskevat momentit säilytettäisiin ja luovuttaisiin niiden määräaikaisuudesta.
Lakiin lisättäisiin ajantasainen säännös Liikenne- ja viestintäviraston erityisistä valvontatehtävistä.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty, koska tiettyjen määräaikaisten säännösten määräaika on päättymässä ja on ollut tarpeen arvioida niiden jatkamista. Arvioinnissa säännösten voimassaolon jatkamista on pidetty tarpeellisena mutta ei ole tunnistettu erityisiä perusteita säilyttää säännösten poikkeuksellista määräaikaisuutta. Samalla lakiin täydennettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston EU-asetuksiin liittyviä valvontatehtäviä koskeva säännös.