Omnibus II-asetusehdotus

LVM011:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM011:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lähtökohdat

Euroopan komissio antoi 18.1.2021 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final) (ns. Omnibus II-asetusehdotus).

Ehdotus koskee tie-, raide- ja sisävesiliikennettä sekä merenkulun turvatoimia. Ehdotuksella helpotettaisiin väliaikaisesti eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien (mm. tieliikenteessä ajokortit, ammattipätevyydet, liikenneluvat) voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten (mm. ajoneuvojen katsastukset, ajopiirturien ja satamien turvatarkastukset) ja koulutusten lykkäämistä liikennealan edellä mainittujen osa-alueiden lainsäädännössä.

Ehdotuksen taustalla on covid-19-pandemian jatkuminen, joka aiheuttaa jäsenvaltioissa tarvetta poiketa tietyistä liikennesektorin EU-lainsäädäntöön perustuvista määräajoista. Ehdotus on jatkoa keväällä annetulle ns. Omnibus I-asetukselle ((EU) 2020/698) ja sisältö vastaa suurelta osin Omnibus I-asetuksen sisältöä. Merkittävimpinä eroina Omnibus I-asetukseen voidaan mainita ehdotuksen tarkasteluajanjakso (1.9.2020–30.6.2021) ja yhdenmukaisempi lupien ja todistusten voimassaololle annetun lisäajan pituus (kymmenen kuukautta, Omnibus I-asetuksessa kuusi tai seitsemän kuukautta). Koska kysymyksessä on asetus, se tulee voimaan kaikissa jäsenmaissa ilman kansallisia toimenpiteitä ja on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä. Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus tehdä päätös poikkeusääntelyn soveltamatta jättämisestä (ns. opt-out). Ilmoitus mahdollisesta päätöksestä tulee tehdä Euroopan komissiolle kahdeksan päivän kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Opt-out päätöksen tekemisen jälkeen asetuksen myöhempi soveltaminen tai samaa asiaa koskevien kansallisten poikkeuksen käyttöönotto ei ole mahdollista, koska asetus on suoraan sovellettavaa, kansalliset säännökset ohittavaa sääntelyä ja asetus ei mahdollista ns. opt-in.

Lisätietoja