Valtioneuvoston periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla

LVM012:00/2021 Kehittäminen

Periaatepäätösluonnoksessa on esitetty tarvittavat toimenpiteet tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi kriittisillä toimialoilla. Linjaukset vastaavat pääosin liikenne- ja viestintäministeriön koordinoiman poikkihallinnollisen työryhmän selvittämiä lainsäädännön muutostarpeita ja muita tarvittavia toimenpiteitä kuten resurssikysymyksiä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM012:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.2.2021 – 30.6.2021

Asettamispäivä 10.2.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Strategiset kokonaisuudet Puolustuspolitiikka

Keino Valmistellaan periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Keino Valmistellaan periaatepäätös tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla

Tavoitteet ja tuotokset

Laadittavan periaatepäätöksen tavoitteena on parantaa tietoturvaa ja tietosuojaa yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla.

Tiivistelmä

Periaatepäätösluonnoksessa on esitetty tarvittavat toimenpiteet tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi kriittisillä toimialoilla. Linjaukset vastaavat pääosin liikenne- ja viestintäministeriön koordinoiman poikkihallinnollisen työryhmän selvittämiä lainsäädännön muutostarpeita ja muita tarvittavia toimenpiteitä kuten resurssikysymyksiä.

Lähtökohdat

Psykoterapiapalveluita tarjoavaan Vastaamoon kohdistunut tietomurtotapaus on nostanut tarpeen arvioida tietoturvan ja tietosuojan parantamista erityisesti yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Vastaamon tapaus on osoittanut, että Suomessa on kriittisiä tietojärjestelmiä, joiden tietoturvan ja tietosuojan taso ei ole riittävällä tasolla.