Hallituksen esitys liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (pakotteet)

LVM012:00/2022 Säädösvalmistelu

Liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) esitetään lisättäväksi yksi uusi säännös (180 a §), jossa säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n neuvoston asettamista pakotesäädöksistä mahdollisesti seuraavista tehtävistä liikenteen osalta. Asian valmistelu on keskeytetty huhtikuussa 2022.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM012:00/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 4.3.2022 – 31.10.2022

Asettamispäivä 4.3.2022

Lainvalmistelu

HE liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (pakotteet)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 25.3.2022
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  18/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Liikenteen palveluista annettuun lakiin lisättäisiin uusi 180 a §, jossa säädettäisiin pakotelainsäädännön täytäntöönpanosta liikenteen osalta. Lakiehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voisi peruuttaa tai rajoittaa voimassa olevia lupia taikka tehdä päätöksen liikenteen tai kuljetuksen keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi virasto voisi myöntää pakotesäädöksen mukaisia tai siinä tarkoitettuja poikkeuslupia sekä huolehtia myös muista vastaavista täytäntöönpanotoimista.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöSilja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Susanna Polvi, Assistentti
puh. +358 295 342 152
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on tehostaa YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n neuvoston asettamien pakotteiden toteuttamista liikenteen alalla ja antaa Liikenne- ja viestintävirastolle toimivaltuudet liikennettä koskevien pakotteiden täytäntöönpanossa, jotta virasto voi välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin pakotteiden perusteella. Lakiehdotuksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto voisi peruuttaa tai rajoittaa voimassa olevia lupia taikka tehdä päätöksen liikenteen tai kuljetuksen keskeyttämisestä tai rajoittamisesta. Lisäksi virasto voisi myöntää pakotesäädöksen mukaisia tai siinä tarkoitettuja poikkeuslupia sekä huolehtia myös muista vastaavista täytäntöönpanotoimista.

Tiivistelmä

Liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017) esitetään lisättäväksi yksi uusi säännös (180 a §), jossa säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle YK:n turvallisuusneuvoston ja EU:n neuvoston asettamista pakotesäädöksistä mahdollisesti seuraavista tehtävistä liikenteen osalta. Asian valmistelu on keskeytetty huhtikuussa 2022.

Lähtökohdat

Taustalla ovat Venäjää ja Valko-Venäjää koskevat EU:n neuvoston helmi-maaliskuussa 2022 asettamat uudet pakotteet ja niiden täytäntöönpanossa havaitut Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa koskeneet puutteet tai epäselvyydet.