Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä

LVM013:00/2022 Säädösvalmistelu

Ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 220/2021 vp). Täydentäminen liittyy esityksen seuraamussääntelyyn, erityisesti sääntelyn perusteluihin. Samalla tehtäisiin eräitä korjauksia alkuperäisen esityksen säännöksiin. Voimaantulo olisi 1.1.2023.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM013:00/2022

Asianumerot VN/6606/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 8.3.2022 – 1.1.2023

Asettamispäivä 8.3.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 220/2021 vp) täydentämisestä
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.4.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2022
  42/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Tavoitteena on täydentää alkuperäistä hallituksen esityksen 1. lakiehdotusta (HE 220/2021 vp). Uudelleenarvioinnin jälkeen muutoksia on sisällytetty 1. lakiehdotuksen 23 lukuun (Seuraamukset), erityisesti perusteluihin ja tarvittavilta osin säännöksiin. Muutoksia tehtäisiin myös 1. lakiehdotuksen eräisiin säännöksiin. Näiden säännösten osalta on ilmennyt korjaamisen tai täydentämisen tarvetta eduskuntakäsittelyn aikana.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Mari Marttila, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 122
[email protected]

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Annettaisiin hallituksen esitys, jolla täydennetään erityisesti hallituksen esityksestä (HE 220/2021 vp) seuraamussääntelyä koskevia perusteluita. Sääntelyä muutettaisiin tarvittavilta osin. Voimaantuloajankohta olisi sama kuin alkuperäisen hallituksen esityksen.

Tiivistelmä

Ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 220/2021 vp). Täydentäminen liittyy esityksen seuraamussääntelyyn, erityisesti sääntelyn perusteluihin. Samalla tehtäisiin eräitä korjauksia alkuperäisen esityksen säännöksiin. Voimaantulo olisi 1.1.2023.

Lähtökohdat

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi (18.11.2021).
Hallituksen esityksen yhtenä tarkoituksena on ollut saattaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvä rangaistussääntely paremmin vastaamaan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen asettamia vaatimuksia. Eduskuntakäsittelyn aikana on ilmennyt tarve arvioida uudelleen alkuperäistä hallituksen esityksen seuraamussääntelyä, erityisesti sääntelyn perusteluita. Tähän liittyen annettaisiin uusi hallituksen esitys, jolla täydennettäisiin alkuperäistä esitystä.

Lisätietoja

Lisää aiheesta