Liikennemarkkinafoorumi

LVM014:00/2019 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennemarkkinafoorumin käymään keskustelua liikennealan toimijoiden kesken liikennepalvelulain vaikutuksista markkinoiden toimintaan.Foorumin tehtävänä on myös tukea liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM014:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.2.2019 – 31.12.2022

Asettamispäivä 19.2.2019

Yhteyshenkilö
Altti Iiskola, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 50 430 4876
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tiia Orjasniemi, neuvotteleva virkamies
puh. +358 50 441 5730
[email protected]

Yhteyshenkilö
Helinä Teittinen, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 017
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Markkinafoorumin tavoitteena on luoda yhteistä ymmärrystä liikenteen eri toimijoiden rooleista ja toiminnasta sekä liikennepalvelulain toimialalle tarjoamista mahdollisuuksista.Foorumi ei tee linjauksia tai ratkaisuja lain säännösten tulkinnasta. Lain säädösten tulkinnasta vastaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka myös seuraa ja raportoi säännöllisesti lain vaikutuksista.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennemarkkinafoorumin käymään keskustelua liikennealan toimijoiden kesken liikennepalvelulain vaikutuksista markkinoiden toimintaan.Foorumin tehtävänä on myös tukea liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa.

Lähtökohdat

Liikennepalvelulain valmistelun yhteydessä eduskunta edellytti, että valtioneuvosto seuraa tiiviisti säädettävän lakikokonaisuuden vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimiin sääntelyn muuttamiseksi. Lain voimaantulon jälkeisissä seurantakokouksissa nousi esille tarve jatkaa tiivistä vuoropuhelua eri toimijoiden välillä, jotta uuden sääntelyn mahdollisuudet saadaan täysimääräisesti käyttöön.

Lisätietoja