Taajuusasetuksen muuttaminen

LVM014:00/2021 Säädösvalmistelu

Taajuusasetukseen lisättäisiin kaksi paikallisten viestintäverkkojen käyttöön varattua taajuusaluetta. Lisäksi mahdollistettaisiin 1,5 GHz taajuusalueen dynaaminen yhteiskäyttö. Lisäksi poistettaisiin VHF-alue taajuusasetuksesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM014:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 11.1.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Osoittamalla kaksi taajuusaluetta vähäiseen ja paikalliseen yleiseen teletoimintaan voidaan mahdollistaa ja edistää uudenlaisten liiketoimintamallien, innovaatioiden ja langattomissa laajakaistaverkoissa tarjottavien palvelujen kehitystä.

Mahdollistamalla taajuuksien dynaaminen yhteiskäyttö 1,5 gigahertsin taajuusalueella edistettäisiin taajuuksien tehokasta käyttöä ja turvattaisiin maanpuolustuksen taajuustarpeet ja jo tehdyt investoinnit. Yhteiskäyttö ei merkittävästi rajoittaisi taajuuksien käyttöä langattomien laajakaistaverkkojen rakentamiseen tulevaisuudessa.

VHF-taajuusalueen poistaminen asetuksesta mahdollistaa taajuusalueen osoittamisen tulevaisuudessa johonkin muuhun käyttötarkoitukseen.

Tiivistelmä

Taajuusasetukseen lisättäisiin kaksi paikallisten viestintäverkkojen käyttöön varattua taajuusaluetta. Lisäksi mahdollistettaisiin 1,5 GHz taajuusalueen dynaaminen yhteiskäyttö. Lisäksi poistettaisiin VHF-alue taajuusasetuksesta.

Lähtökohdat

Taajuusasetukseen lisättäisiin kaksi paikallisten viestintäverkkojen käyttöön varattua taajuusaluetta. Tarkoituksena on mahdollistaa käyttöoikeuksien myöntäminen näille taajuusalueille joustavasti Liikenne- ja viestintäviraston radioluvalla sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) mukaisesti tapauksissa, joissa kysymyksessä on vähäisen yleisen teletoiminnan harjoittaminen matkaviestinverkossa rajatulla alueella. Paikallisille viestintäverkoille osoitettaisiin asetuksella taajuusalueet 24,25-25,1 gigahertsiä ja 2300-2320 megahertsiä.

Taajuuksien käyttöä voidaan tehostaa taajuuksien dynaamisella yhteiskäytöllä, joka mahdollistaa useamman käyttötarkoituksen samalla taajuuskaistalla. Toinen käyttäjä voi hyödyntää taajuuksia silloin, kun ensisijainen taajuusalueen käyttäjä ei tarvitse taajuuksia esim. jollain maantieteellisellä alueella tai tietyllä hetkellä. Taajuusalue 1,5 GHz säädettäisiin langattoman laajakaistan ja sotilaallisen maanpuolustuksen dynaamiseen yhteiskäyttöön.

Asetuksesta poistettaisiin niin sanottu VHF-taajuusalue, 174-230 MHz, koska kyseisellä taajuusalueella ei enää harjoiteta televisiotoimintaa.