Selvitys Liikenteen turvallisuusviraston sähköisistä palveluista

LVM015:00/2019 Kehittäminen

Selvitys entiselle Liikenteen turvallisuusvirastolle kuuluneiden sähköisten palveluiden kehittämisestä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM015:00/2019

Asianumerot LVM/2435/02/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.12.2018 – 16.12.2019

Asettamispäivä 10.12.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Väliraporttien ja myöhemmin loppuraportin havaintoja hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla hallinnonalan toiminnan kehittämisessä.

Ministeriö kannustaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita hyödyntämään analyysin tuloksia omien palveluidensa tietosuojan ja -turvan varmistamisessa.

Tiivistelmä

Selvitys entiselle Liikenteen turvallisuusvirastolle kuuluneiden sähköisten palveluiden kehittämisestä.

Lähtökohdat

Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät vuoden 2019 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajana aloittanutta Kirsi Karlamaata selvittämään viraston sähköisten palveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja ylläpitoon liittyvät käytännöt. Työstä pyydettiin toimittamaan ministeriölle väliraportit touko- ja syyskuun loppuun mennessä. Loppuraportti selvityksestä pyydettiin 16.12.2019 mennessä.

Lisätietoja