Datatalousfoorumi

LVM016:00/2018 Kehittäminen

Datatalousfoorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa. Kyseessä on vuorovaikutteinen tapahtumien sarja. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM016:00/2018

Asianumerot LVM/258/13/2018 , VN/11169/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.2.2018 – 31.12.2024

Asettamispäivä 1.2.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpiteet Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa Suomessa sekä käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Tavoitteet ja tuotokset

Datatalousfoorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa. Kyseessä on vuorovaikutteinen tapahtumien sarja.

Tiivistelmä

Datatalousfoorumissa käsitellään datalähtöisen kehittämisen aiheita liiketoiminnan näkökulmasta: mitkä ovat datatalouden mekanismit ja miten ne vaikuttavat meihin sekä yritysten mahdollisuuksiin luoda liiketoimintaa. Kyseessä on vuorovaikutteinen tapahtumien sarja. Foorumi kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.

Lähtökohdat

Dataa tuotetaan kiihtyvällä tahdilla, kun palvelut digitalisoituvat ja laitteista, prosesseista ja ihmisistä kerätään jatkuvasti tietoa. Datataloudessa kaikki liiketoiminta perustuu datan käyttämiselle, ja tiedon avulla luodaan tehokkaita ja käyttäjälähtöisiä palveluita.

Lisätietoja