Väylämaksulain väliaikainen muuttaminen 2020

LVM018:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksen tarkoituksena on poistaa väylämaksu loppuvuodelta 2020. Toimenpiteen on osaltaan tarkoitus kompensoida koronavirusepidemian myötä merenkulkuelinkeinolle syntyviä taloudellisia vahinkoja ja tukea Suomen merikuljetusten jatkuvuutta. Lakimuutoksen valmistelu on lopetettu.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM018:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2020 – 30.6.2020

Asettamispäivä 1.4.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi väylämaksulain väliaikaisesta muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 4.5.2020
  • Ei annettu istuntokaudella

Väylämaksulakia ehdotetaan muutettavan väliaikaisesti niin, että väylämaksua ei peritä enää ollenkaan loppuvuonna 2020 (1.7.-31.12.2020). Toimenpide on osa koronavirusepidemian takia tehtäviä toimenpiteitä elinkeinoelämän ja erityisesti meriliikenteen tukemiseksi.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöJuha Tervonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Kompensoidaan elinkeinoelämälle koronavirustilanteen aiheuttamia taloudellisia vahinkoja ja alennetaan kauppamerenkulun logistisia kustannuksia poistamalla väylämaksu 1.7.–31.12.2020.

Tiivistelmä

Esityksen tarkoituksena on poistaa väylämaksu loppuvuodelta 2020. Toimenpiteen on osaltaan tarkoitus kompensoida koronavirusepidemian myötä merenkulkuelinkeinolle syntyviä taloudellisia vahinkoja ja tukea Suomen merikuljetusten jatkuvuutta. Lakimuutoksen valmistelu on lopetettu.

Lähtökohdat

Koronavirusepidemia on iskenyt voimakkaasti matkustamiseen, rahtaamiseen ja kauppamerenkulkuun, jonka vuoksi alan yritysten talousnäkymät ovat heikenneet nopeasti. Väylämaksun poisto puolen vuoden ajalta vuonna 2020 on osa merenkulkualaan kohdistuvaa tukipakettia.

Lisätietoja