Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

LVM018:00/2022 Säädösvalmistelu

Laaditaan ehdotus valtioneuvoston asetukseksi, jolla delegoitu sopimus saatettaisiin voimaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM018:00/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.4.2022 – 30.9.2022

Asettamispäivä 14.4.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Iida Huhtanen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 342 613
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valtioneuvoston asetus valtion rajat ylittävästä toiminnasta Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Tiivistelmä

Laaditaan ehdotus valtioneuvoston asetukseksi, jolla delegoitu sopimus saatettaisiin voimaan.

Lähtökohdat

Vuonna 2011 on tehty Suomen ja Ruotsin hallitusten välinen valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävää toimintaa koskeva sopimus (SopS 49/2011, ’’puitesopimus’’), jonka 6 artiklassa on valtuutettu Suomen ja Ruotsin siviili-ilmailuviranomaiset ottamaan käyttöön järjestelyt turvallisen ja tehokkaan valtion rajat ja lentotiedotusalueiden rajat ylittävän toiminnan toteuttamiseksi. Valtuutuksen nojalla vuonna 2012 on tehty Suomen ja Ruotsin siviili-ilmailuviranomaisten välinen sopimus koskien rajat ylittävää toimintaa ilmailussa (SopS 82/2012, ’’delegoitu sopimus’’), jonka muutoksen Suomen siviili-ilmailuviranomaisena toimiva Liikenne- ja viestintävirasto ja Ruotsin siviili-ilmailuviranomainen ovat valmistelleet. Muutettu delegoitu sopimus saatettaisiin voimaan valtioneuvoston asetuksella.

Säädöshankepäätöksen kohteena olevan muuttamissopimuksen taustalla on se, että Eurocontrol (European Organisation for Safety of Air Navigation) on päivittänyt eräiden ilmatilaluokitusten määritelmiä ilmatilan hallintaa ohjaavassa ASM-käsikirjassaan. Muuttamissopimuksella on päivitetty kansainvälisellä merialueella sijaitsevan rajat ylittävän sotilasharjoitusalueen ilmatilaluokitus vastaamaan Eurocontrolin ilmatilaluokituksia. Samalla delegoituun sopimukseen on tehty muutamia teknisiä muutoksia. Delegoidun sopimuksen muuttaminen ei edellytä muutosta hallitusten väliseen puitesopimukseen, jonka nojalla siviili-ilmailuviranomaisille delegoitu sopimus on tehty.