Arviomuistio - Suomen data retention -sääntelyn unionin oikeuden mukaisuus

LVM019:00/2021 Kehittäminen

Arviomuistion tavoitteena on selvittää, tarvitaanko Suomen sääntelyyn muutoksia unionin tuomioistuimen uuden ratkaisukäytännön perusteella. Lausuntokierroksella halutaan kuulla sidosryhmien kannat aiheeseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM019:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.3.2021 – 11.5.2021

Asettamispäivä 24.3.2021

Yhteyshenkilö
Tuomas Kaivola, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 366
[email protected]

Tiivistelmä

Arviomuistion tavoitteena on selvittää, tarvitaanko Suomen sääntelyyn muutoksia unionin tuomioistuimen uuden ratkaisukäytännön perusteella. Lausuntokierroksella halutaan kuulla sidosryhmien kannat aiheeseen.

Lähtökohdat

Sähköisestä viestinnästä – kuten kännykkäpuheluista, tekstiviesteistä ja internetin käyttämisestä – syntyy välitystietoja. Välitystietoja on esimerkiksi kännykkäpuheluiden osalta puhelinnumero, liittymän tilaajan nimi sekä viestinnän aika ja paikka. Vaikka välitystiedot eivät paljasta viestinnän sisältöä, ne paljastavat silti asioita henkilöstä, joka viestii. Siksi viestinnän luottamuksellisuuden suoja, henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja ulottuu myös välitystietoihin.

Sähköisen viestinnän välitystietojen avulla voidaan kuitenkin tehokkaasti estää ja selvittää rikoksia. Jotta välitystiedot olisivat viranomaisten saatavilla rikostutkintaa varten, säilyttämisvelvollisuudesta annettiin vuonna 2006 EU:n direktiivi. Direktiivi kuitenkin kohtasi vastustusta, koska se velvoitti melko laajaan ja pitkään säilyttämiseen. Lopulta unionin tuomioistuin totesi vuonna 2014, että direktiivillä puututtiin suhteettoman paljon henkilötietojen suojaan ja yksityiselämän suojaan. Unionin tuomioistuin totesi direktiivin pätemättömäksi.

Suurin osa EU:n jäsenvaltioista (Suomi mukaan lukien) on direktiivin kumoamisen jälkeen säätänyt kansallisesti säilyttämisvelvollisuudesta. Tämä on johtanut siihen, että nämä kansalliset lait ovat olleet usein unionin tuomioistuimen arvioitavana – onko niissä tasapainotettu oikein turvallisuus sekä henkilötietojen suoja ja yksityiselämän suoja.

Liikenne- ja viestintäministeriö selvitti edellisen kerran Suomen sähköisen viestinnän välitystietojen säilyttämis- ja luovuttamisvelvollisuuden sääntelyn EU-oikeuden mukaisuutta keväällä 2017, kun unionin tuomioistuin oli antanut Tele2 ja Watson -ratkaisun. Tämän jälkeen unionin tuomioistuin on antanut neljä uutta ratkaisua. Arviomuistiossa eritellään näiden ratkaisujen sisältöä ja arvioidaan niiden merkitystä Suomen sääntelylle.

Lisätietoja