Tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelma

LVM020:00/2018 Kehittäminen

Tasoristeysohjelmaan kuuluu mm. vaarallisimpien tasoristeysten sulkeminen, tasoristeysten varustaminen varoituslaitoksilla ja stop-merkin käytön lisääminen. Lisäksi kehitetään uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuuksia, kuten satelliittinavigointiin perustuvaa junien paikannuksen hyödyntämistä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM020:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.11.2017 – 31.12.2021

Asettamispäivä 20.11.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Tasoristeysohjelman tarkoituksena on tehostaa toimia tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi. Toimilla pyritään mahdollisimman kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joilla voidaan säästää mahdollisimman monta ihmishenkeä Tasoristeykset valitaan turvallisuusvaikutusten kannalta tehdyn kustannushyötylaskelman nojalla.

Ohjelman puitteissa pyritään luomaan edellytykset myös uudenlaisten digitaalisen tiedon ja paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvien ratkaisujen kehittämiselle ja käytölle tasoristeysten turvallisuuden parantamiseksi.

Tiivistelmä

Tasoristeysohjelmaan kuuluu mm. vaarallisimpien tasoristeysten sulkeminen, tasoristeysten varustaminen varoituslaitoksilla ja stop-merkin käytön lisääminen. Lisäksi kehitetään uusien teknologioiden tarjoamat mahdollisuuksia, kuten satelliittinavigointiin perustuvaa junien paikannuksen hyödyntämistä.

Lähtökohdat

Nykyisen rahoituksen tasolla tasoristeysonnettomuudet vähenevät hitaasti. Erilaisia keinoja tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen on useita ja niiden soveltuvuus on arvioitava tapauskohtaisesti. Yksittäisten tasoristeysten turvallisuutta voidaan parantaa toimilla, joiden hinta vaihtelee muutamista tuhansista aina yli kymmeneen miljoonaan euroon tasoristeystä kohden.