Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja valtioneuvoston asetusvaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM020:00/2021 Säädösvalmistelu

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen huomioiden VAK-direktiivin liitteiden I ja II muutokset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM020:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 29.3.2021 – 2.7.2021

Asettamispäivä 29.3.2021

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 306
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on muuttaa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annettua VN-asetusta (194/2002, VAK-tieasetusta) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annettua VN-asetusta (195/2002, VAK-rautatieasetusta).

Tiivistelmä

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen huomioiden VAK-direktiivin liitteiden I ja II muutokset.

Lähtökohdat

Vaarallisten tavaroiden tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR-sopimus, SopS 23/1979) liitteiden A ja B määräykset ovat osin muuttuneet. Vastaavasti kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF-yleissopimus, SopS 52/2006) liitteen C määräyksiä (RID-määräyksiä) on uudistettu.

Vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista annetulla direktiivillä (2008/68/EY) kansainvälisten yleissopimusten VAK-määräykset on säädetty velvoittaviksi myös Euroopan unionissa. ADR- ja RID-määräykset ovat muuttaneet myös vaarallisten aineiden sisämaakuljetuksista VAK-direktiivin liitteitä I ja II. EU-jäsenvaltioiden on saatettava muutokset voimaan 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä.

Pääosa ADR- ja RID-muutoksista tulee Liikenne- ja viestintäviraston VAK-määräyksiin.