Valtioneuvoston asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta

LVM020:00/2022 Säädösvalmistelu

Nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä nimettyjen tarkastajien palkkiot ovat jääneet yleisestä kustannuskehityksestä jälkeen, jonka vuoksi on ajankohtaista tarkastella palkkioiden määräytymistä ja palkkioiden suuruuttaa uudestaan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM020:00/2022

Asianumerot VN/13365/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2022 – 31.12.2022

Asettamispäivä 1.4.2022

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Katja Viertävä, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 612
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on uudistaa sääntelyä koskien nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä nimettyjen tarkastajien palkkioiden määräytymistä, jotta ne vastaisivat paremmin nykyistä kustannuskehitystä. Muutokset toteutetaan kumoamalla aikaisempi asetus nimetylle katsastajalle ja aluksenmittaajalle sekä nimetylle tarkastajalle maksettavien palkkioiden suuruudesta ja korvaamalla se uudella samannimisellä asetuksella.

Tiivistelmä

Nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä nimettyjen tarkastajien palkkiot ovat jääneet yleisestä kustannuskehityksestä jälkeen, jonka vuoksi on ajankohtaista tarkastella palkkioiden määräytymistä ja palkkioiden suuruuttaa uudestaan.

Lähtökohdat

Nimettyjen katsastajien ja aluksenmittaajien sekä nimettyjen tarkastajien palkkiot ovat jääneet yleisestä kustannuskehityksestä jälkeen, jonka vuoksi on ajankohtaista tarkastella palkkioiden määräytymistä ja palkkioiden suuruuttaa uudestaan.