Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Väyläviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 1465/2019 määräaikaisesta muuttamisesta

LVM021:00/2020 Säädösvalmistelu

Vaikutus Väyläviraston talouteen on kokonaisuudessaan pieni, toki tarkka summa tiedetään vasta yhteydenottojen ja niitä seuranneiden harkinnanvaraisten päätösten jälkeen.

Vaikuttavuus yrityksille ja muille vuokralaisille voi olla erittäin merkittävä. Yksittäisten yritysten kohdalla vuokran suuruus voi olla täysin keskeinen tekijä selviämisessä, kun lomautukset yms. keinot on jo käytetty.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM021:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Esitetään muutettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön asetus, jossa säädetään Väyläviraston maksullisista suoritteista siten, että Väylävirastolla on mahdollisuus alentaa vuokraa määräajaksi ja/tai luopua vuokran perimisestä kokonaan määräajaksi.

Mahdollisestaan Väylävirastolle riittävän monipuolinen keinovalikoima auttaa ja helpottaa haastaviin taloudellisiin tilanteisiin joutuneita vuokralaisia tapauskohtaisen harkinnan perusteella.

Lähtökohdat

Ehdotus liittyy pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimiin, joilla helpotetaan yritysten taloudellista tilannetta koronavirusepidemian aikana.

Lisätietoja