Selvitys journalismin tukemisesta poikkeustilanteessa

LVM022:00/2020 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys journalismin tukea koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Selvityksestä vastaa VTM Elina Grundström.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM022:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 16.4.2020 – 27.4.2020

Asettamispäivä 16.4.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Selvityksessä käsitellään tiiviisti seuraavia asioita:

1. Koronakriisin vaikutukset suomalaiseen journalismiin ja media-alaan. Mahdollisen tuen tarve: tarvitaanko mediatoimialalla erillistoimenpiteitä koronaviruksen vaikutusten hillintään.
2. Suomen nykyiset mediatuet ja nykyisten tukimuotojen käytettävyys koronakriisissä media-alalla.
3. Euroopan neuvoston ja Euroopan komission suositukset ja muut uudet kansainväliset aloitteet mediatuista, erityisesti puhtaasti journalistiseen sisältöön kohdistuvat tukimuodot, kuten hollantilainen tutkivan journalismin säätiö BJP.
4. Kv. vertailu: muiden maiden toimenpiteet journalismin tukemiseksi koronakriisin aikana, esimerkkinä erityisesti muut pohjoismaat ja Itävalta.
5. Miten tuki on perusteltua kohdentaa ja millaisia kriteereitä sen jakamisessa on perusteltua käyttää. Miten voidaan samalla varmistaa, ettei tuki vaaranna journalismin riippumattomuutta.
6. Yleisen tason esitys lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteistä journalismin tukemiseksi.
7. Konkreettinen esitys journalistiseen sisältöön kohdistuvasta nopeasti toteutettavasta tukimuodosta sekä vaihtoehtoisista malleista tuen jakamiseksi.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama selvitys journalismin tukea koronakriisin aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Selvityksestä vastaa VTM Elina Grundström.

Lisätietoja