Maailman radioviestintäkonferenssin (WRC-23) kansallinen valmistelutyöryhmä

LVM024:00/2020 Kehittäminen

Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on koota toimialan näkemyksiä WRC-23:ssa käsiteltäviin asioihin, seurata konferenssin valmistelua ja osallistua Suomen kansallisten kantojen muodostamiseen.

Työryhmässä käsitellään radioviestintäkonferenssiin valmistautumiseen liittyviä viestintäpoliittisia kysymyksiä. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM024:00/2020

Asianumerot VN/9967/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.4.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 22.4.2020

Yhteyshenkilö
Mirka Meres-Wuori, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 342 061
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa työryhmän kokoamaan toimialan näkemyksiä kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n vuoden 2023 maailman radioviestintäkonferenssissa (WRC-23) käsiteltäviin asioihin ja avustamaan ministeriötä Suomen kantojen muodostamisessa.

Tiivistelmä

Kansallisen valmistelutyöryhmän tehtävänä on koota toimialan näkemyksiä WRC-23:ssa käsiteltäviin asioihin, seurata konferenssin valmistelua ja osallistua Suomen kansallisten kantojen muodostamiseen.

Työryhmässä käsitellään radioviestintäkonferenssiin valmistautumiseen liittyviä viestintäpoliittisia kysymyksiä. Työryhmä kokoontuu tarpeen mukaan.

Lähtökohdat

Maailman radioviestintäkonferenssi (WRC) on neljän vuoden välein järjestettävä kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n konferenssi, jossa sovitaan maailmanlaajuisesti radiotaajuuksien käytöstä. Konferenssissa tehtävillä kansainvälisillä päätöksillä on ratkaiseva vaikutus siihen, kuinka Suomessa radiotaajuuksia voidaan tulevaisuudessa käyttää tietoyhteiskunnan erilaisiin tarpeisiin.

Vuonna 2023 pidettävän konferenssin asialistalla merkittävä viestintäpoliittinen kysymys on esimerkiksi tällä hetkellä televisiotoiminnan käyttöön osoitetun niin sanotun UHF –taajuusalueen käyttö tulevaisuudessa.