Liikennepalvelulain muuttaminen

LVM025:00/2019 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on arvioida yhteistyössä viranomaisten kanssa taksisääntelyn toimivuutta ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM025:00/2019

Asianumerot VN/1631/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 28.12.2020 – 9.4.2021

Asettamispäivä 28.1.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Strategiset kokonaisuudet Liikenneverkon kehittäminen

Keino Arvioidaan liikennepalvelulaki ja tehdään taksiliikenteen korjaustoimet

Lainvalmistelu

HE liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (taksisääntelyn tarkistus)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2020
  42/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

  • Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta 299/2021
  • Laki tieliikennelain 155 ja 171 § muuttamisesta 300/2021

Eduskunnan vastaus EV 34/2021

Tavoitteena on arvioida ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Liikennepalvelulain taksisääntelyn tarkistaminen havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Tiivistelmä

Tavoitteena on arvioida yhteistyössä viranomaisten kanssa taksisääntelyn toimivuutta ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.

Lähtökohdat

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan taksiliikenteen osalta tehdään liikennepalvelulakiin tarvittavat korjaukset ottaen huomioon muun muassa taksiliikenteen turvallisuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelun läpinäkyvyys ja taksien saatavuus.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin käynnisti selvitystyön taksisääntelyn toimivuudesta kesällä 2019 tietopohjan keräämiseksi epäkohtien korjaamista varten. Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt selvityksiä yhteistyössä viranomaisten kanssa syksyn 2019 aikana ja laatinut arviomuistion, joka on ollut lausuntokierroksella.

Lisätietoja