Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

LVM025:00/2021 Säädösvalmistelu

Rajaliikenteen ennakkovaraus- ja jonotuspalvelun järjestäminen vaatii lainsäädännön tarkentamista muun muassa viranomaisvastuiden ja tietosuojasäännösten ajantasaistamiseksi. Hankkeessa selvitetään säädösmuutosten tekemistä liikenteen palveluista annettuun lakiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM025:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.5.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  19/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  12.5.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi liikenteen palveluista annettua lakia. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä tavaraliikenteen ohjauksesta ja hallinnasta Suomen ja Venäjän välisillä maan-tieraja-asemilla. Tieliikenteen ohjaus- ja hallintapalvelun tarjoaja voisi tarjota liikenteen ohjaus- ja hallintapalvelua maantieraja-asemille saapuvan tavaraliikenteen ja sen tullitoimenpiteiden ja rajatarkastusten suorittamiseksi ja niiden sujuvuuden varmistamiseksi. Se voisi rekisterinpitäjänä käsitellä asiaan liittyviä henkilötietoja. Tietojärjestelmään olisi mahdollista kerätä tietoja rekisteritunnuksen tai muun yksilöivän tunnisteen automaattisella tunnistamisella.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on mahdollistaa rajaliikenteen ennakkovarauspalvelu, jonka avulla voidaan hallita raskaan liikenteen pysäköintialueen kapasiteettia huippukysyntätilanteissa ja tehostaa logistisia ketjuja tuomalla ennakoitavuutta rajan ylitykseen.

Tiivistelmä

Rajaliikenteen ennakkovaraus- ja jonotuspalvelun järjestäminen vaatii lainsäädännön tarkentamista muun muassa viranomaisvastuiden ja tietosuojasäännösten ajantasaistamiseksi. Hankkeessa selvitetään säädösmuutosten tekemistä liikenteen palveluista annettuun lakiin.

Lähtökohdat

Ennakkovarauspalvelu on käynnistynyt vuonna 2014 pilottina. Viranomaiset ja säädöksille asetettavat vaatimukset ovat sen jälkeen muuttuneet. Jos toimintaa halutaan jatkaa, tarvitaan säädösmuutoksia.

Lisää aiheesta