Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM025:00/2022 Säädösvalmistelu

Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.5.2022 (HE 70/2022 vp, ks. hanke LVM017:00/2021). Valtioneuvoston asetusta ajokorteista (423/2011) esitetään muutettavaksi osin ajokorttilakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Asetukseen esitetään samalla joitakin täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM025:00/2022

Asianumerot VN/17166/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 22.3.2021 – 31.3.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Saara Louko, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 048
[email protected]

Yhteyshenkilö
Monika Mutanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 204
[email protected]

Tiivistelmä

Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 5.5.2022 (HE 70/2022 vp, ks. hanke LVM017:00/2021). Valtioneuvoston asetusta ajokorteista (423/2011) esitetään muutettavaksi osin ajokorttilakiin ehdotettujen muutosten johdosta. Asetukseen esitetään samalla joitakin täsmennyksiä ja teknisluonteisia korjauksia.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti lainsäädäntöhankkeen ajokorttilain muuttamiseksi keväällä 2021. Hankkeessa ajokorttilainsäädäntöä päivitetään ajokorttilain seurantatutkimuksesta tähän mennessä saatujen tietojen pohjalta.