Hallituksen esitys Suomen ja Kuuban välisen lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta

LVM026:00/2017 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM026:00/2017

Asianumerot LVM/716/03/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus EV 10/2018

Hyväksytty säädös-