Verkkoturvallisuuden neuvottelukunta

LVM026:00/2021 Toimielin

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää kotimaisten viestintäverkkojen turvallisuutta ja toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM026:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.2.2021 – 30.6.2022

Asettamispäivä 15.2.2021

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Nina Hyvärinen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 342 201
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan työn tavoitteena on arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisesti kansallisen turvallisuuden toteutumista viestintäverkoissa.

Tiivistelmä

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää kotimaisten viestintäverkkojen turvallisuutta ja toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Lähtökohdat

Neuvottelukunnan taustalla on Suomen puheenjohtajuuskaudella tehty EU:n yhteinen riskiarvio 5G-verkkojen turvallisuudesta ja tammikuussa 2020 annettu EU:n 5G-työkalupakki, joka sisältää suositukset 5G-turvallisuuden parantamiseksi. Neuvottelukunta perustuu vuoden 2021 alussa voimaan tulleisiin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uusiin säännöksiin, jotka ovat osa EU:ssa laadittujen yhteisten suuntaviivojen ja työkalupakin toimeenpanoa Suomessa.