Kevytautolakien voimaantulon siirtäminen

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulon siirtämisestä ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

LVM027:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle, jossa esitetään muutettavaksi 1.11.2019 voimaan tulevien kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää onko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa EU-lainsäädännön mukaisiksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM027:00/2019

Asianumerot LVM/1406/03/2019 , VN/8499/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.9.2019 –

Asettamispäivä 6.9.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2019
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  26.9.2019
 • 4

  Säädös hyväksytty

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa 1.11.2019 voimaan tulevien kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Marin

YhteyshenkilöSini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Aino Still, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 041
[email protected]

Yhteyshenkilö
Sini Wirén, Viestintäneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Koska kevytautoja koskeva lainsäädäntö on tulossa voimaan 1.11.2019, ei lainsäädännön muutosmahdollisuuksia ehditä arvioimaan ja valmistella ennen tämänhetkistä lakien voimaantuloa. Sen vuoksi kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Tieliikennelain muuttamisesta annettu laki (132/2019) esitetään kumottavaksi, koska tieliikennelaki (267/1981), jota lailla on muutettu, kumoutuu 1.6.2020 voimaan tulevalla uudella tieliikennelailla (729/2018).

Tavoitteena on, että ennen lakien voimaantuloa voitaisiin selvittää, onko nopeudeltaan rajoitettujen henkilöautojen sallimiseksi nuorten 15-vuotta täyttäneiden käyttöön löydettävissä sellaista sääntelymallia, joka olisi yhdenmukainen Euroopan unionin ajokorttilainsäädännön kanssa.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle, jossa esitetään muutettavaksi 1.11.2019 voimaan tulevien kevytautoja koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten, että lait tulisivat voimaan 1.11.2020. Voimaantulon siirtämisen tavoitteena on selvittää onko kevytautoja koskevia lakeja mahdollista muuttaa EU-lainsäädännön mukaisiksi.

Lähtökohdat

Kevytautoja koskevien lakien voimaan tuloon 1.11.2019 liittyy Euroopan unionin komission huomautuksessa ilmenevä kanta ajokorttidirektiivin soveltamisesta huomioon ottaen riski siitä, että komissio käynnistää rikkomusmenettelyn Suomea vastaan.

Lisätietoja