Hallituksen esitys sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta

LVM027:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM027:00/2021

Asianumerot VN/10498/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 7.4.2021 – 31.10.2021

Asettamispäivä 7.4.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 35/2021
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 36/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  2.9.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 130/2021

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävän vaihtamisen helpottamisesta unionissa.

Direktiivi koskee pääasiassa sähköisten tietullijärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta ja tiemaksujen laiminlyöntiä koskevien tietojen rajat ylittävää vaihtamista. Direktiiviin ei sisälly velvoitetta kansallisten tietullien perustamiselle, joten hankkeessa ei tarkasteltaisi niiden perustamista.

Tiivistelmä

Hankkeessa pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2019/520 eli niin kutsuttu EETS-direktiivi. Hankkeella ei olisi välittömiä vaikutuksia Suomelle. Direktiivi ei edellytä sähköisten tietullijärjestelmien käyttöönottamista.

Lähtökohdat

Sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetulla lailla (21/2014) on pantu kansallisesti täytäntöön sähköisten tiemaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/52/EY sekä eurooppalaisen sähköisen tietullipalvelun ja sen teknisten osien määrittelystä tehty Euroopan komission päätös 2009/750/EY.

Edellä mainitut EU-säädökset on kumottu uudella direktiivillä 2019/520. Jäsenvaltioiden on tehtävä direktiivin edellyttämät täytäntöönpanotoimet 19.10.2021 mennessä. Uusi direktiivi on tarkoitus panna täytäntöön kansallisesti muuttamalla sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annettua lakia.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.