Kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun valtioneuvoston asetuksen (434/2018) muuttaminen

LVM028:00/2019 Säädösvalmistelu

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta (434/2018) päivitetään huomioimaan koulutusmallin rinnalle 1.1.2020 käyttöön otettava ns. koemalli. Koemallista säädetään laissa liikenteen palveluista (320/2017).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM028:00/2019

Asianumerot LVM/1394/03/2019 , VN/8524/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.9.2019 – 12.11.2020

Asettamispäivä 2.9.2019

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 762/2020

Tavoitteet ja tuotokset

Liikennepalvelulain mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset:
• perustason ammattipätevyyskokeesta ja sen toteutuksesta sekä siihen ilmoittautumisesta (liikennepalvelulaki 32 § 6 mom.)
• kokeista, niiden toteutuksesta ja kokeiden järjestämisestä sekä arvioijien ja kokeesta vastaavan johtajan tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista (37 § 5 mom.)
• kuorma- ja linja-autonkuljettajan koulutusta koskevien asiakirjojen säilyttämisestä (38 § 3 mom.)
• valvonnan järjestämisestä ja kokeiden järjestämistä koskevista ilmoituksista (193 § 7 mom.)

Tiivistelmä

Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annettua valtioneuvoston asetusta (434/2018) päivitetään huomioimaan koulutusmallin rinnalle 1.1.2020 käyttöön otettava ns. koemalli. Koemallista säädetään laissa liikenteen palveluista (320/2017).

Lähtökohdat

Valtioneuvoston asetuksen päivittäminen mahdollistaa koemallin häiriöttömän käyttöönoton. Tarkempien säännösten antaminen kokeesta, sen toteutuksesta, kokeeseen ilmoittautumisesta, kokeiden järjestäjistä sekä arvioijista varmistaa kokelaiden yhdenvertaisen kohtelun eri puolilla Suomea.

Lisätietoja