Valtionavustus lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon vuonna 2021

LVM028:00/2021 Kehittäminen

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa hakukierroksen valtionavustuksista Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM028:00/2021

Asianumerot VN/8272/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.4.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 15.4.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Kyseessä on harkinnanvarainen avustus. Liikenne- ja viestintäministeriö käsittelee ja arvioi määräaikaan saapuneet hakemukset ja päättää avustusten myöntämisestä. Mikäli avustusmääräraha ei riitä kaikille hakijoille, avustus kohdennetaan hakemusten keskinäisen arvioinnin perusteella siten, mikä parhaiten tukee hakukierroksen tavoitteita.

Avustus on suunnattu alueellisten lentoasemien ylläpitoon ja kehittämiseen, mikä osaltaan tukee alueellisia yhteyksiä ja parantaa alueellista saavutettavuutta. Hakemusten arvioinnin painopiste on matkustaja- ja reittiliikenteen edistämisessä ja niitä tukevissa toimenpiteissä.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö avaa hakukierroksen valtionavustuksista Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuolisten alueellisten lentoasemien ja lentopaikkojen toiminta- ja investointimenoihin.